A légifotó egy szokatlan perspekítva, amely úgy mutatja be könyezetünket, ahogy eddig csak elképzelni tudtuk.

A multikopterek fejlődése révén lehetővé vált, hogy szinte bárhol készíthessünk fényképeket.

A cél lehet egy adott téma látványos bemutatása, vagy éppen a problémák felderítése ember által nehezen megközelíthető helyeken.

A repülések során akár több száz nyers fotó készülhet. Ezekből a legjobbakat utókorrektúra után adjuk át, a megrendelésnek megfelelően.

Igény szerint a megrendelő logóját, vagy más feliratot is elhelyezünk a képeken.

Image module
Leggyakoribb felhasználási területek a teljesség igénye nélkül:

  • Turizmus: turisztikai látványosságok-létesítmények
  • Ingatlan: nyaralók, eladó-kiadó ingatlanok
  • Rendezvény / esemény rögzítés: versenyek, sportesemények, esküvök, átadók, ünnepségek
  • Mezőgazdaság: vadkár, viharkár felmérés, termésbecslés, belvízzel érintett területek felderítése, öntözési és növényvédelmi technológiák eredményességének vizsgálata
  • Környezetvédelem: illegális hulladéklerakók felderítése, árvízvédelmi létesítmények állapotfelmérése
  • Természetvédelem: vizes élőhelyek, védett erdők és gyepterületek valamint vízimadár fészkelőtelepek felmérése
  • Erdőgazdálkodás: viharkár, vadkár felmérés, illegális hulladéklerakók felderítése, illegális fakitermelés felderítése
  • Régészet: ásatások dokumentálása, régészeti célú területfelmérés
  • Ipar-infrastruktúra: ipari létesítmények állapotvizsgálata, városrendezés, közmű állapot felmérés
  • Katasztrófavédelem: tűzesetek, viharkárok, árvíz, környezeti katasztrófák