Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: MD Vital Kft.

Adószám: 27188251-2-06  Székhely: Szentes 6600

Weblap: www.martonfilm.hu

Kapcsolattartás: Tel.: 06 harminc 389 harminckilenc 89,

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.

Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Adakezelési célok: az adatkezelés célja elsősorban a látogatók azonosítása, a velük történő kapcsolattartás. Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása, valamint elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel. Az adatkezelés a látogatók jogainak védelmét is szolgálja. Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje.

Cookie-k (internetes sütik) használata: ez az oldal ún. cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely személyes adatnak nem minősülő információt gyűjt a weboldal látogatóiról. Ennek segítségével az jobban megérti a látogatók weboldal-látogatási szokásait. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

E-mail cím és név megadására a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Hozzájárulását a neve és email címe, esetleg telefonszáma megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a weblapba épített üzenetküldő sablont nem tudja igénybe venni.

 1. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
 2. a) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat az utolsó üzenet / e-mail váltás után eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik.
 3. c) A Facebook-on, vagy más közösségi oldalon közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.
 4. Érintetti jogok (Ön jogai)
 5. a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 6. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 7. c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 8. d) az adat kezelésének korlátozása;
 9. e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 10. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 11. g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 12. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 13. Jogorvoslati tájékoztatás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első alkalom előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya 2019. 12.14-től visszavonásig tart.